POLOŽKY
 
ID [Filtr]
SPOLEČNOST ŽADATELE [Filtr]
SPOLEČNOST INVESTORA [Filtr]
NÁZEV INVESTICE [Filtr]
STAV DÍLČÍHO PLNĚNÍ [Filtr]
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH [Filtr]
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH [Filtr]
VÍTĚZNÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH [Filtr]
PŘEDPOKLÁDANÁ VS. VÍTĚZNÁ CENA [Filtr]
VÍTĚZNÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH [Filtr]
CELKOVÝ POČET [Filtr]
% ČERPÁNÍ [Filtr]
Žádná data k zobrazení